مرور برچسب

تابلو دو جوان خندان با جام آبجو

سرقت تابلو نقاشی چهارصد ساله

به گزارش پلیس هلند افراد ناشناس تابلو "دو جوان خندان با جام آبجو" اثر فرانس هالس را از موزه کوچکی در نزدیکی اوترخت که به دلیل کرونا بسته بود سرقت کرده‌اند.