مرور برچسب

تابلو سازی

تابلو سازی از ریشه های تمدن و تاریخ ایران

ایران سرزمینی کهن در جنوب غربی قاره بزرگ آسیا است که ازسمت شمال به دریای خزر، از سمت شمال شرقی به رود جیهون، از شمال غرب به کوه های معروف قفقاز، از غرب به میانرودان، از جنوب به خلیج همیشه گی فارس و دریای سیستان و از شرق به رود سند محدود شده…