مرور برچسب

تاریخچه تپه سبز

تاریخچه تپه سبز

تپه سبز در 7.5 كیلومتری جنوب غربی دهلران قرار دارد.در زیرین ترین لایه این تپه اثری از معماری كشف نشد ولی چاله هایی برای زندگی انسان در آنجا حفر شده بود و در اطراف آن بقایای زندگی انسان به چشم میخورد.