مرور برچسب

تاریخچه تپه سراب

تاریخچه تپه سراب

این تپه باستانی در 7 كیلومتری شمال شرق كرمانشاه واقع و اولین بار در سال 1338 حفاری شده است. سفالهای موجود در منطقه از نوع قرمز ساده، با نقوش بچه قورباغه ای و سفال نخودی داغدار هستند.