مرور برچسب

تاریخچه داریوش اول

خلاصه ای از زندگی داریوش اول

خلاصه ای از زندگی داریوش اول   سلطنت داریوش از 521 پیش از میلاد تا 486 پیش از میلاد ادامه یافت. او فرزند گشتاسپ فرزند ارشام فرزند آریا رمنه بود. آریا رمنه نیز با فاصله پنج نسل به هخامنش می رسد.  داریوش یكی از سرداران كمبوجیه بود. پس از