مرور برچسب

تاریخچه موسیقی ایران در طول تاریخ

آشنایی با تاریخچه موسیقی ایران در طول تاریخ

 موسیقی ایران از لحاظ تاریخی به دو دوره باستان و اسلامی قابل تقسیم‌بندی است.دوران باستان: دوران پیش از اسلام یا دوران باستانی مربوط به زمان قبل از حمله اعراب به ایران است.این دوران، خود به دوره‌های کوچکتری از سلسله‌های ماد،…