مرور برچسب

تاریخچه هانری دُ تولوز

آثار هانری دُ تولوز در موزه هنرهای معاصر تهران

تولوز لوترک (۱۹۰۱ _ ۱۸۶۴) با وجود معلولیت جسمی و عمر کوتاهی که داشت و حدود یک دهه فعالیت هنری، به لحاظ توان طراحی و خلق آثار با ویژگی هایی متمایز از آنچه در اواخر سده نوزدم میلادی خلق می شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت.