مرور برچسب

تاریخچه هزار و یک شب

پایتخت قصه‌های هزار و یک شب

بغداد 90 سال قبل  در اینجا تصاویری از شهر بغداد را می‌بینیم که متعلق به حدود ۹۰ سال قبل هستند. این تصاویر با نشان دادن شکل و شمایل سنتی بغداد، ما را به یاد گذشتۀ دور و درخشان آن می‌اندازند؛ گذشته‌ای که بغداد در آن یکی از باشکوه‌ترین