مرور برچسب

تاریخچه کوشک احمد شاهی

کوشک احمدشاهی

کوشک احمدشاهی کوشک احمدشاهی ساختمانی سلطنتی دو طبقه با بنایی 800 متری واقع در مجموعه تاریخی نیاوران است. کوشک در لغت بنایی سلطنتی در میان باغ است، بگونه‌ای که چهار طرف آن منظره باغ را داشته باشد. کوشک احمدشاهی در مجموعه نیاوران کنار…