مرور برچسب

تاریخچه گوهر تپه

تاریخچه گوهر تپه

گوهر تپه در حوالی بهشهر قراردارد و باستان شناسان در آنجا آثار كوره های ذوب فلز كشف كرده اند كه متعلق به اوایل هزاره اول پیش از میلاد است.