مرور برچسب

تاریخ بشر

کتاب خاستگاه گونه‌ها اثر چارلز داروین – چاپ اول و چاپ دوم | سال ۱۸۵۹

ارزش حدودی –> چاپ اول : بین بیست و پنج هزار تا سی و پنج هزار دلارارزش حدودی –> چاپ دوم : بین هزار و پانصد تا دو هزار و پانصد دلارکتاب چارلز داروین (Charles Darwin) با نام خاستگاه گونه‌ها را حقیقتا باید صرف نظر از…