مرور برچسب

تاریخ دخمه های هراز

دخمه های کافر کلی هراز

در منطقه کافرکلی در طول دره هراز از آبادی اسک  تا روستای پنجاب بطول 42 کیلومتر در ارتفاعات مشرف به دره و همچنین در چند دره فرعی نزدیک 250 اتاق دست کند در دل صخره قرار دارند. این مجموعه در نوع خود از لحاظ تمرکز در یک منطقه، در ایران منحصر…