مرور برچسب

تاریخ میمند

میمند میراث جهانی یونسکو

استان کرمان تاریخ ثبت: ۲۰۱۵ - شماره ثبت: ۱۴۲۳ میمند روستایی صخره‌ای و دستکند با چند هزار سال قدمت است. این بنا بی‌گمان از نخستین سکونت‌گاه‌های بشری در ایران به شمار می‌رود. روستای میمند روی هم رفته دارای ۴۰۶ کیچه و ۲۵۶۰ اتاق می‌باشد.…