مرور برچسب

تاریه ورزش داژبال

تاریخچه توپ داژبال (وسطی)

منشا داژبال مشخص نیست. هرچند برخی منابع ادعا می‌کنند این ورزش در اصل از آفریقا آمده، جایی که بیش از ۲۰۰ سال پیش به عنوان یک ورزش خونین بازی می‌شده است، حتی شواهدی هم وجود دارد که به جای توپ‌های امروزی، این قبایل از سنگ یا مواد آلوده…