مرور برچسب

تاسان

جونگ یاک یونگ

با نوشتن بیشتر از 500 کتاب در طول عمر 75 ساله اش؛ جونگ یاک یونگ تقریبا تمام رشته های دانش را از سیاست و اقتصاد گرفته تا کشاورزی و دژ سازی ؛ در نوشته هایش پوشش داد. اما جونگ یاک یونگ شخصی فراتر از یک محقق بود. به عنوان یک مقام دولتی؛…