مرور برچسب

تانو

روز دانو

روز دانو که سوریت نال نیز خوانده می شود، تعطیل سنتی کره می باشد که مصادف با پنجمین روز از پنجمین ماه تقویم قمری کره ای است. آن تعطیلی رسمی در کره شمالی و یکی از بزرگترین تعطیلات سنتی در کره جنوبی به حساب می آید. کره جنوبی چندین فستیوال…