مرور برچسب

تانگیوم ته

شین ریپ

سین ریپ ( گاها به صورت شین ریپ یا شین ریب نیز رومی سازی می شود) (16 نوامبر 1546 – 7 ژوئن 1592) ژنرالی کره ای و عضوی از خاندان پیونگسان شین بود.

اوریوک

موجودیت پادشاهی باستانی گایا در فرهنگ و تاریخ: چندین پادشاهی در گذر تاریخ پنج هزار ساله کره ظهور و سقوط کرده اند. یکی از این سلسله های از دست رفته گایا نام داشت که در کرانه های پائینی رودخانه ناکدونگ در بخش جنوب شرقی شبه جزیره کره از حدود…