مرور برچسب

تبلیغات کلیکی گوگل

سئو یا تبلیغات کلیکی گوگل

شاید این بزرگترین چالش صاحبان هر کسب و کار آنلاینی باشد که سئو سایت را در اولویت قرار دهیم یا تبلیغات کلیکی گوگل را؟ بهترین پاسخی که می توان به این چالش داد استفاده استفاده از ترکیب این دو است، یعنی استفاده هم زمان از تبلیغ کلیکی گوگل و …