مرور برچسب

ترجمه ستون پنجم کتیبه فارسی بیستون

ترجمه ستون پنجم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : این است آنچه من در سال دوم و سوم پادشاهی انجام دادم : کشور ایلام نافرمان شد یک نفر اهل ایلام به نام آتامائیتا را به سرداری خود بر گزیدند. سپس من سپاه فرستادم.مردی پارسی به نام گبری از سرداران خود را به فرماندهی آنان…