مرور برچسب

ترجمه کتیبه بیستون

ترجمه ستون پنجم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : این است آنچه من در سال دوم و سوم پادشاهی انجام دادم : کشور ایلام نافرمان شد یک نفر اهل ایلام به نام آتامائیتا را به سرداری خود بر گزیدند. سپس من سپاه فرستادم.مردی پارسی به نام گبری از سرداران خود را به فرماندهی آنان…

ترجمه ستون چهارم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : این است آنچه من در بابل انجام دادم داریوش شاه گوید : این است آنچه که من در زمان یکسال پس از پادشاهی انجام دادم. به خواست اهورامزدا من آنها را تار و مار کردم و 9 شاه را اسیر کردم یکی از آنها مغ گئومات چنین می فریفت : من…

ترجمه ستون سوم کتیبه فارسی بیستون

داریوش شاه گوید : سپس من ارتش ایران را از ری به سوی ویشتاسپ فرستادم. چون این ارتش نزد ویشتاسپ آمد ویشتاسپ این ارتش را در اختیار گرفتو در شهری به نام پانی گرابان در پارت با شورشیان نبرد کرد. به خواست اهورامزدا ویشتاسپ سپاه شورشیان را در هم…

کتیبه تاریخی بیستون، یادگار بزرگ داریوش

در 30 کيلومتري شرق کرمانشاه و در ارتفاع صد متري بر روي صخره اي داريوش کتيبه مشهور خود را حک کرده است که تا سال 1835 کسي از راز آن آگاه نبود . چشمه بيستون محل اطراق کاروانها در دورانهاي مختلف بوده است براي همين کسان زيادي کتيبه داريوش را…