مرور برچسب

ترجمه کتیبه های یونانی شوش

کتیبه های یونانی شوش

کتیبه های یونانی شوش   کتیبه های زیر که همگی در شوش یافت شده اند در دوره حکومت سلوکیان در شهر شوش در دو قرن پیش از میلاد تا سده اول میلادی به خط یونانی حجاری شده اند. برخی از آنها کتیبه های سنگی و برخی قسمتهایی از پایه مجسمه یا سایر بناهای