مرور برچسب

تردمیل

آیا می دانید تردمیل در گذشته یک ابزار شکنجه بود؟

بعضی وقتها کاربرد اصلی یک وسیله تنها بعد از مدت ها مشخص میشود. یکی از این اختراعات کاغذ های چسب دار بود که تا مدت ها اختراعی بی ارزش شناخته میشد. تا اینکه بالاخره مشخص شد که در ادارات و شرکت ها، کاربرد بسیار زیادی دارد.برخی دیگر…