مرور برچسب

تصاویری از جشن تولد مظفرالدین شاه

تصاویری از جشن تولد مظفرالدین شاه

گاهی اوقات عکس‌های تاریخی از هزاران متن گویاتر است در این تصاویر عکس‌های از روز جشن تولد مظفرالدین شاه و آذین بندی بانک ایران و انگلیس تا سردر اولیه مجلس شورای ملی را می‌بینید. تهران، میدان مخبرالدوله روز جشن تولد مظفرالدین شاه و…