مرور برچسب

تصاویری جالب از بازار دستفروش ها در 115 سال قبل

تصاویری جالب از بازار دستفروش ها در ۱۱۵ سال قبل

در دوران انقلاب صنعتی جمعبت زیادی از  مردم روستاها به منظور کار در کارخانه ها و یا تجارت، در شهرها ساکن شدند. نیاز این جمعیت به مواد غذایی و کالاهایی مصرفی، عمدتا در بازار محلی دستفروش ها تأمین می شد.بیشتر کالاهای عرضه شده در این…