مرور برچسب

تصاویر اردشیر دوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر دوم

خلاصه ای از زندگی اردشیر دوم اردشیر دوم در ابتدای سلطنت، با شورش برادرش كورش صغیر مواجه شد و توانست او را شكست دهد و در سال 401 پیش از میلاد به قتل رساند. او تا سال 358 پیش از میلاد شاه امپراتوری هخامنشی بود. اردشیر دوم برای فتح مجدد مصر