مرور برچسب

تصاویر میرک سمنان

تاریخچه محوطه باستانی میرک سمنان

در منطقه چهل هکتاری روباز میرک نزدیک روستای دلازیان سمنان آثاری از استقرار بشر از 150 تا 100 هزار سال پیش کشف شده است. میرک اکنون شوره زار است اما تحقیقات باستان شناسی نشان داده که در این محل دریاچه پر آبی در دوره پارینه سنگی قرار داشته است