مرور برچسب

تصاویر کاخ سه دروازه تخت جمشید

کاخ سه دروازه تخت جمشید

كاخ سه دروازه یا تالار شورا در مرکز تخت جمشید است که توسط سه در به کاخهای دیگر متصل می شود و در طرحهای نگاره های این کاخها نجبا و بزرگان کشور با هم در حال صحبت هستند. به این دلایل این کاخ را کاخ سه دروازه یا تالار شورا می نامند . معمولا…