مرور برچسب

تعرفه های گمرکی

قوانین صادرات,بازرگانی,تعرفه های گمرکی

همانطور که مشخص است از قدیم الایام افراد برای رفع نیازهای بقای خود با یکدیگر مبادله می کردند و به تدریج فرآیند مبادله صورت گرفت و با قوانین صادرات و تعرفه های گمرکی شکل مناسب تری به خود گرفت. البته این روند با رشد جمعیت، توسعه علم و تنوع