مرور برچسب

تغذیه نوزادان ماقبل تاریخ

آیامی دانید تغذیه نوزادان ماقبل تاریخ چه بود؟

شواهد تازه به دست آمده نشان می‌دهد که نوزادان دوران ماقبل تاریخ در بیش از ۳ هزار سال قبل با شیر حیوانات که در بطری ریخته شده بود، تغذیه می‌کردند.باستان شناسان به نشانه‌هایی از چربی حیوانات در ظروف گلی باستانی دست یافته‌اند که…