مرور برچسب

تنگی سر

روستای تنگی سر

معرفی روستای تنگی سر با شروع فصل تابستان و با گرم شدن هوا، کوله بار سفر می‌بندیم تا خستگی از تن به در کنیم و از این زندگی ماشینی و دغدغه های روزمره فاصله بگیریم. پیشنهاد ما به شما اینست که به همراه خانواده به کردستان سفر کنید و به روستای…