مرور برچسب

تهاجم لیبیایی ها

مرنپتح و مقابله با تهاجم لیبیایی ها

رامسس دوم دارای فرزندان متعددی بوده است که شماری از آنها پیش از مرگ وی، از دنیا رفته اند. دوازده پسر رامسس دوم پیش از پدرشان درگذشته اند. مرنپتح  سیزدهمین پسر وی بود که در سال 1224 پیش از میلاد به تخت سلطنت نشسته است. دربارۀ جنگهای وی…