مرور برچسب

توماس ادیسون

پیش‌بینی‌هایی اشتباه راجع به آینده

انسان‌ها از آغاز تاریخ همیشه به پیش‌بینی‌ آینده علاقه داشتند. با پیشرفت چشم‌گیر علم و فناوری، این علاقه نیز بیشتر شد و انسان‌ها می‌خواستند چیز‌هایی بیشتری راجع به آینده‌ی خود بدانند.

در مورد اختراعات خالق روشنایی جهان ادیسون چه می دانید؟

 ادیسون دانشمندی خودآموخته بود. در آغاز تحصیل مدیر مدرسه‌اش به این نتیجه رسید که او شاگرد کودنی است، بنابرین از مدرسه اخراجش کردو توماس کوچک نزد مادرش درس خواند و نوشتن و اندیشیدن آموخت. او در طول حیات علمی خویش توانست…

زندگینامه و اختراعات توماس ادیسون

داستان زندگی ادیسون 86 سال پیش در چنین روزی مشهورترین مخترع تاریخ معاصر آخرین در خواست ثبت اختراع خود را که "وسیلهٔ نگهدارندهٔ اشیاء هنگام آبکاری" بود را به ادارهٔ ثبت اختراعات فرستاد اما عمرش کفاف نداد که زنده بماند و پاسخ را دریافت کند.…

توماس ادیسون با بیش از ۲۲۰۰ اختراع

86 سال پیش در چنین روزی مشهورترین مخترع تاریخ معاصر آخرین در خواست ثبت اختراع خود را که "وسیلهٔ نگهدارندهٔ اشیاء هنگام آبکاری" بود را به ادارهٔ ثبت اختراعات فرستاد اما عمرش کفاف نداد که زنده بماند و پاسخ را دریافت کند. بی شک زندگی امروز…