مرور برچسب

تپه اشكانی

قنات ۹۰۰ ساله ابراهیم آباد

قنات ابراهیم آباد اراک كه از قدیمی‌ترین قنات‌های کشور است از کوه‌های 70قله سرچشمه می‌گیرد و با طی 11 کیلومتر در زیرزمین نزدیکی روستای ابراهیم‌آباد از زمین خارج می‌شود. وجود تپه مربوط به دوره اشکانی و پیشینه روستاهای اطراف این قنات نشان از…