مرور برچسب

تپه باستانی

دالما تپه

این تپه باستانی در جنوب غربی دریاچه ارومیه و پنج كیلومتری جنوب غرب تپه حسنلو واقع شده است. دیوار خانه های این تپه با چینه ساخته شده و گاهی از ملات بسیار نازك کاهگل استفاده شده است.