مرور برچسب

تپه تولایی

تاریخچه تپه تولایی

این تپه باستانی در 15 كیلومتری جنوب اندیمشك قرار دارد و در حوزه رودخانه دز واقع شده است. در كنار این تپه كانال آبی از دوره ساسانیان قرار دارد. در برخی گمانه ها قلوه سنگهای منظمی كه روی زمین ریخته شده بودند كشف شد. احتمالا در این مقاط چادر…