مرور برچسب

تپه جعفر آباد

تاریخچه تپه جعفر آباد – شوش

جعفرآباد در 7 كیلومتری شوش و در كنار رود شائور و جاده اندیمشك اهواز قرار دارد. این تپه به سه دوره تاریخی تقسیم شده است.دوره اول معماری چینه ای وخشتی داشته است.