مرور برچسب

تپه حاجی فیروز هزاره ششم پیش از میلاد تا دوره اسلامی

تاریخچه تپه حاجی فیروز

این تپه در شرق دره سولدوز در 2 كیلومتری تپه حسنلو قرار دارد و طی حفاری های مختلفی كه بر آن انجام شده، 16 دوره تاریخی مشخص شده اند كه از پیش از تاریخ تا پس از اسلام ادامه دارد.