مرور برچسب

تپه سنگ چخماق

تاریخچه محوطه باستانی سنگ چخماق

محوطه باستانی سنگ چخماق شامل چند تپه باستانی در شمال شهر بسطام قرار دارد. ابتدا در این منطقه دهکده ای در دوره نوسنگی بدون سفال حدود 6500 سال پیش از میلاد تشکیل شد.