مرور برچسب

تپه نوشیجان در کجا واقع است؟

تپه نوشیجان

تپه نوشیجان از جمله آثار خشتی منحصر به فرد بر جا مانده از تمدن های پیش از هخامنشی در ایران است. نوشیجان در لغت احتمالاً به معنی جایگاه نوش یا جایگاه انوش می باشد.