مرور برچسب

تکامل انسان

طبق مطالعات جدید دانشمندان، اجداد انسان ها میمون نیستند!

اجداد انسن میمون ها نیستند! این جمله ای است که بر اساس نتایج مطالعات جدید دانشمدان، گفته شده است. طبق این نتایج، اجداد میمونی نیای انسان مدرن امروزی نیست و آخرین نیایی که ما انسان ها با میمون ها مشترک داشتیم، ویژگی های خاص خود را داشته و…

حقیقت تکامل انسان چیست؟ + سند

نینوا عراق سال 1849 گنجینه های مدفون متون تاریخی از متون میخی باستانی کشف شد که در آن خلقت زمین، انسانها و زندگی خدایان را شرح می داد. در سال 1849 آستین هنری لایارد هیئتی باستان شناس به شهر نینوا فرستاد؛ شهری که در کتاب مقدس مسیحیان نیز از…