مرور برچسب

جاذبه های گردشگری مرو

جاذبه های گردشگری مرو

جاذبه های گردشگری و تاریخی مرو، ترکمنستان شهر مرو مرو از شهرهای قدیم و باستانی ایران بود، که امروزه متعلق به خاک ترکمنستان است. این شهر در جنوب شرقی، ترکمنستان قرار گرفته است. شهر مرو یکی از چهار شهر مهم خراسان در قدیم بوده است، ودارای…