مرور برچسب

جاذبه های گردشگری مصر

ماجراجویی در مصر

ماجراجویی در مصر مصر کشوری است با تاریخی دیرینه، در زمینه‌ی آیین و فرهنگ قدیمی و فرمانروا پرستی، که بسیار معروف است. پادشاهان مصر در زمان گذشته به فرعون معروف بودند که در بین مردم جایگاه خدایی داشته‌اند، از طرف دیگر مصر به خاطر…