مرور برچسب

جانشین بالهه

پادشاهی هونگ یو

پادشاهی هونگ یو (1029-1030) توسط ته یون ریم تاسیس شد که هفتمین نسل از ته جویونگ (موسس سلسله بالهه) به شمار می رفت. بنیان گذاری و سقوط: پادشاهی هونگ یو در زمانی که ژنرال ته یون ریم مردمان بالهه را دور هم جمع نمود تاسیس شد. ته یون ریم…