مرور برچسب

جاکوب پرکینز مخترع یخچال

یخچال و تاریخچه اختراع و پیشرفت آن

     یکی از اثر گذارترین اختراعات انسان در زندگی بشر عصر حاضر یخچال است. نگهداری طولانی مدت مواد غذایی از دیرباز آرزوی انسان بوده و به منظور انجام این کار از روش های متفاوتی مانند دفن کردن، خشک کردن، نمک سود کردن و ... بهره برده