مرور برچسب

حافظ

زندگینامه حافظ، داستان زندگی لسان الغیب

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان خود فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت.

روابط انسانی از نظر حضرت حافظ

دانشمندان و متفکران زیادی درمورد رابطه انسان با خدا  به مطالعه و تحقیق پرداخت و نظریات متعددی در این باره ارائه دادند که هرکدام مخالفان و موافقان خود را دارد. مارتین بوبر مارتین بوبو یکی از متفکران برجسته یهودی است که مکتوبات بسیاری در

نظر ویل دورانت درباره خلأهای آرمانی

امروز همه دریافته اند که عصر علم محض به پایان رسیده است و یک خلأ آرمانی جامعه ها را تهدید می کند. برخی می خواهند این خلأ را با فلسفه محض پر کنند، بعضی دست به دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شده اند. در کشور ما نیز کم و بیش پیشنهاد فرهنگ…