مرور برچسب

حجر الاسود

حقایق تمام و کمال درباره “حجر الاسود” کعبه!

حجر الاسود (سنگ سیاه) کعبه ، سنگی ست که در مرکز مسجد بزرگ مکه، عربستان سعودی  واقع شده است که به عنوان یک سرزمین اسلامی مورد احترام است. بر اساس اعتقاد مسلمانان، این سنگ توسط حضرت محمد در آنجا قرار داده شده است. ولی نظریه های در سراسر دنیا…