مرور برچسب

حسابداری

حسابداری فروشگاه آنلاین

به عنوان یک صاحب کسب و کار، شما می خواهید شرکت خود را تا حد امکان کارآمد اداره کنید. این به معنای استخدام کارکنان آگاه است که می توانند در انجام وظایف حسابداری کمک کنند. با این حال، بسته به اینکه فروشگاه خرده‌فروشی شما در حال حاضر از نقطه…

حسابداری و حسابرسی در ایران باستان

استفاده از مفاهیم «علم حساب» که امروزه به شیوه تکامل‌یافته‌ای در علم حسابداری تبلور یافته، با تمدن بشر همزاد است. برخلاف تصور فعلی که ظهور «علم حسابداری» را مربوط به دوران صنعتی‌شدن می‌‌داند، از دوران باستان شاهد استفاده از «روشهای کنترل…