مرور برچسب

حکایت بابا طاهر

حکایت دیدار سلطان طغرل سلجوقی و بابا طاهر همدانی

مشهور است که سلطان طغرل سلجوقی ارادت خاصی به بابا طاهر شاعر داشت و شیفته او بود و هنگامی که به همدان رفت به خدمت او رفت. از اوليای همدان سه پير بودند  باباطاهر و بابا جعفر و شيخ حمشاد.کوهی است بر در همدان که آن را خضر خوانند برآن‌جا ایستاده…