مرور برچسب

حکومت صفوی

میانه درنقشه باستانی عهدصفوی

نقشه قدیمی ایران در سال 1724 میلادی در شهر پاریس فرانسه کشیده شده است.(همزمان با حکومت صفوی ها در ایران و مصادف پادشاهی شاه سلطان حسین و حمله محمود افغان و سرنگونی اصفهان)اصل این نقشه در آرشیو  دانشگاه استنفورد…

اردوکشی نادرشاه به میان‌رودان

اردوکشی نادرشاه به میان‌رودان در ۱۷۳۲–۱۷۳۳ میلادی یک عملیات نظامی به رهبری نادر در آخرین سال‌های حکومت صفوی بود. پس از اردوکشی ناموفق شاه تهماسپ دوم به غرب ایران و شکست در برابر عثمانیان، نادر وی را از پادشاهی ایران خلع کرد و پسر خردسالش،…

تاریخچه نقاشی قهوه‌خانه‌ای

هنر نقاشی قهوه‌خانه در ایران همانند دیگر جنبه‌های هنر عامیانه، در توالی سنت‌ها و آداب و رسوم جامعه شکل‌گرفته است و از توالی این آداب و سنن بهره فراوانی برده است. در نقاشی قهوه‌خانه‌ای، هیچ‌گونه محدودیتی از لحاظ سوژه وجود ندارد و دست…