مرور برچسب

خانه وحشت مک کامی

 از خانه وحشت مک کامی چه میدانید؟

خانه وحشت مک کامی شاید کم‌تر کسی فکر کند که با ترساندن آگاهانه مردم، می‌توان درآمد بالایی داشت. خانه وحشت مک کامی در آلابامای آمریکا، میزبان افرادی است که فکر می‌کنند شجاع و نترس هستند. مک کامی یکی از افسران بازنشته نیروی دریایی آمریکا، با…